Apie mus

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija “AVAKA” įsteigta 2008 m. vasario 8 d.

Nuo 2011 m. asociacija "AVAKA" pradėjo administruoti Lietuvos bei užsienio audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams priklausantį atlyginimą už jų kūrinių retransliavimą kabelinių operatorių tinklais bei kompensacinį atlyginimą už kūrinių asmeninį atgaminimą (tuščios laikmenos mokesčio administravimas).

Pagrindiniai Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA tikslai:

- kolektyviai administruoti audiovizualinių kūrinių - kino filmų, televizijos filmų, televizijos laidų, videofilmų, animacinių filmų, trumpametražinių bei pilnametražinių filmų bei kitų audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų (prodiuserių) teises remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis, kurias yra ratifikavęs Lietuvos Respublikos Seimas, dvišalėmis bendradarbiavimo sutartimis;

- užtikrinti platesnį ir naudingesnį Lietuvos ir užsienio audiovizualinių kūrinių panaudojimą;

- koordinuoti savo narių veiklą audiovizualinių kūrinių apsaugos srityje, naudojant kūrinius įvairiomis formomis;

- rūpintis audiovizualinių kūrinių apsauga Lietuvoje ir užsienyje bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių partneriais pagrindu;

- atstovauti Lietuvos audiovizualinių kūrinių autorius bei gamintojus tarptautinių nevyriausybinių organizacijų renginiuose, kuriuose nagrinėjamos audiovizualinių kūrinių autorių teisių gynimo problemos bei klausimai, konferencijose ir pasitarimuose;

- bendradarbiauti su užsienio šalių analogiškomis organizacijomis, keistis informacija bei audiovizualinių kūrinių apskaitos žiniomis, kita dokumentacija, būtina audiovizualinių kūrinių autorių teisių apsaugai bei surinkto autorinio atlyginimo paskirstymui;

- surinkti ir paskirstyti audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams priklausantį atlyginimą už jų kūrinių retransliavimą kabelinių operatorių tinklais bei atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (atlyginimas už tuščias laikmenas).