Rugpjūtis 2014

Kviečiame į pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio 13 d. 11:00 val. šauktas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.

K V I E Č I A M E į pakartotinį Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:00 val. AVAKA patalpose, Vingrių g. 6A, Vilniuje.
Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 
AVAKA 2013 m. veiklos, finansinės ir auditoriaus ataskaitų tvirtinimas.

Su dokumentais susipažinti galite čia:

Kviečiame dalyvauti!

2014 m. rugpjūčio 18 d. įvyko pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas

2014 m. rugpjūčio 18 d. įvyko pakartotinis Visuotinis  narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo patvirtintos AVAKA 2013 m. veiklos ir finansinės ataskaitos bei pritarta auditoriaus išvadai.