Spalis 2014

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, jog 2014 m. spalio 28 d. 11:00 val. šaukiamas  Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks AVAKA patalpose Vingrių g. 6A, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, t.y. reikiamam narių skaičiui (1/2 asociacijos narių) pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2014 m. lapkričio 4 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1.Atlyginimo už retransliavimą ir atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių tvirtinimas; 
2.Atskaitymų dydžio nustatymas už Kompensacinio atlyginimo administravimą;
3.Dėl inicijavimo parengti Įstatų projektą dėl proporcingo gildijų atstovavimo Taryboje. 

Su dokumentais galite susipažinti čia:


Kviečiame dalyvauti

Kviečiame į pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą lapkričio 4 d.

Informuojame, kad 2014 m. spalio 28 d. 11:00 val. šauktas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.

K V I E Č I A M E į pakartotinį Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2014 m. lapkričio 4 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1.Atlyginimo už retransliavimą ir atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių tvirtinimas; 
2.Atskaitymų dydžio nustatymas už Kompensacinio atlyginimo administravimą;
3.Dėl inicijavimo parengti Įstatų projektą dėl proporcingo gildijų atstovavimo Taryboje. 

Su dokumentais galite susipažinti čia: