Kovas 2015

Kaip TV ir kino produkcijos autoriams nepasiklysti mokestiniuose įsipareigojimuose?

Kaip TV ir kino produkcijos autoriams nepasiklysti mokestiniuose įsipareigojimuose?

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA tęsia seminarų ciklą „Kita kūrybos pusė“, padedantį rasti atsakymus į aktualius klausimus. Savo prigimtimi finansinių temų vengiantys kūrėjai vis dėlto gali gana lengvai susitvarkyti asmeninę buhalteriją.

Kovo 26 dieną, 14 val. Vilnaus Mokytojų namuose įvyks seminaras, kurio tema - „Mokestiniai autoriaus įsipareigojimai“. Seminarą ves auditorė, lektorė Jurgita Navikienė. Ji yra įsitikinusi, kad
televizijos ir kino produkcijos kūrėjai gali išvengti nesuprantamų finansinių niuansų, priimdami nesudėtingus sprendimus.

Paprastąja formuluote autorius neretai yra tas menininkas, kuris stiprus savo veikloje, tačiau jam principingai svetimos finansų valdymo ir mokesčių temos. Tuo tikslu AVAKA ir organizuoja
seminarus, idant kūrėjai galėtų betarpiškai pabendrauti su specialistais ir išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus.

J.Navikienės požiūriu, kiekvienas turi dirbti savo darbą ir neprivalo išmanyti visų sričių tobulai: „Joks buhalteris ar mokesčių konsultantas nesukurtų puikių kino, dailės, muzikos, šokio ar kitų
meno rūšių kūrinių. O kam menininkui gaišti savo brangų laiką, gilinantis į mokesčių sistemos subtilybes? Juolab, kad mokesčių sistema nuolat keičiasi, kaip ir metinių gyventojų pajamų deklaracijų formos, jų pildymo tvarka ir mokesčių tarifai. Maža to - menininkas turi žinoti, ar jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ar ne. O čia jau prisideda visos apmokestinimo ir deklaravimo
vingrybės...

Tinkamiausias ir praktikoje puikiai veikiantis sprendimas - turėti asmeninį mokesčių konsultantą. Tai galėtų būti individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo - mokesčių konsultantas, audito
įmonės atstovas ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės paskirtas atsakingas darbuotojas.
„Minėtą asmenį renkantis yra svarbu ne tik pačiam asmeniškai juo pasitikėti, bet ir gauti rekomendacijų. Galima palyginti mokesčių konsultanto pasirinkimo procedūrą su dantų gydytojo ar kito
sveikatos specialisto tinkamo pasirinkimo sėkme“, - pataria J.Navikienė.

Seminaro lektorė pasirengusi atsakyti į autoriams rūpimus klausimus, susijusius su mokestiniais įsipareigojimais ir galimomis lengvatomis, apie kurias menininkai neretai būna nieko negirdėję.
 „Autoriaus gaunamų pajamų apmokestinimas labai priklauso nuo to, ar jis turi darbo santykius, ar turi vaikų iki 18 metų ir panašiai. Tiesiog reikia nustatyti visą eilę aplinkybių ir
jų pagrindu galima įvertinti tinkamiausią veiklos pasirinkimo ir pajamų apmokestinimo alternatyvą“, - sako J.Navikienė.

AVAKA rengiami seminarai yra nemokami, tačiau reikalinga registracija internetiniame puslapyje avaka.lt/seminarai. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras kviečia kino kūrėjus registruoti savo filmus

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kino centru (LKC), kuria sieks stiprinti filmų kūrėjų padėtį kūrybinių industrijų sektoriuje, skatinti kino kūrėjus ir teisių turėtojus registruoti filmus Lietuvos kino centre. Kūrėjai kviečiami registruoti 2014 m. sukurtus filmus (animacinius, vaidybinius, dokumentinius ir kt.)  Lietuvos kino centro filmų registre. 
Duomenis kartu su informacija apie filmų rodymą šalies kino teatruose LKC suteiks asociacijai AVAKA, kuri Lietuvos respublikos kultūros ministro buvo paskirta atsakinga asociacija paskirstyti ir išmokėti taip vadinamą „tuščios laikmenos“ atlyginimą prodiuseriams ir atstovaujamiems autoriams. 
„Džiaugiamės, kad pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su LKC. Tikime, kad šis sprendimas bus naudingas Lietuvos kino bendruomenei ir skatins kino kūrėjus registruoti sukurtus filmus LKC fimų registre, nes tai jiems sąlygos gauti kompensacinį atlyginimą“, - teigia AVAKA vadovas Darius Vaitiekūnas.
Remdamasi LKC duomenimis apie 2014 m. sukurtus filmus ir filmus, tais metais rodytus kino teatruose, AVAKA paskirstys dalį atlyginimo šalies kino kūrėjams. Skirstant likusį atlyginimą bus atsižvelgta į teisėtai išplatintų DVD skaičių bei audiovizualinių kūrinių rodymą Lietuvos televizijų kanaluose. 
 „Tikime, kad partnerystė su AVAKA padės stiprinti Lietuvos audiovizualinių kūrinių teisių turėtojų padėtį kūrybinių industrijų sektoriuje. Kviečiame registruoti filmus, o šis kelių minučių darbas sudarys galimybes kūrėjams gauti jiems priklausantį atlygį“, – sako LKC direktorius Rolandas Kvietkauskas.
Lietuvos kino kūrėjai  kviečiami nuolatos teikti filmų registracijas Lietuvos kino centrui. Ypatingai raginame suskubti pateikti filmų, sukurtų per 2014 m. registracijas iki 2015 m. gegužės 1 d., kadangi remiantis šiais duomenimis AVAKA skirstys kompensacinį atlyginimą  teisių turėtojams už 2014 m.

Išsamesnė informacija: 
LKC : j.bulyte@lkc.lt
AVAKA : inga@avaka.lt