Liepa 2015

Kviečiame į Visuotinį narių susirinkimą

Gerbiami AVAKA nariai,

Informuojame, jog 2015 m. liepos 13 d. 10:00 val. šaukiamas  Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, t.y. reikiamam narių skaičiui (1/2 asociacijos narių) pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2015 m. liepos 15 d.  10:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1.AVAKA 2014 m. veiklos, finansinės ir auditoriaus ataskaitų tvirtinimas;

2.Administravimo išlaidų dydžio nustatymas už atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą; 

3.AVAKA Įstatų pakeitimo projekto tvirtinimas;

4.Kompensacinio atlyginimo, surinkto audiovizualinių kūrinių autoriams ir gamintojams (prodiuseriams) už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, paskirstymo taisyklių projekto tvirtinimas; 

5.Atlygio nustatymas Tarybos nariams už darbą Taryboje.

Su dokumentais galite susipažinti paspaudus šiame pranešime esančias  aktyvias nuorodas.

Kviečiame į pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą liepos 15 d.

Informuojame, kad 2015m. liepos 13 d. 10,:00 val. šauktas Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.

K V I E Č I A M E į pakartotinį Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2015 m. liepos 15 d. 10:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
2.Administravimo išlaidų dydžio nustatymas už atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą; 
5.Atlygio nustatymas Tarybos nariams už darbą Taryboje.

Su dokumentais galite susipažinti paspaudus šiame pranešime esančias  aktyvias nuorodas.

Kviečiame dalyvauti! 

Liepos 15 d. įvyko pakartotinis AVAKA visuotinis narių susirinkimas

Liepos 15 d. įvyko pakartotinis AVAKA visuotinis narių susirinkimas, kuris priėmė šiuos sprendimus:
- nustatė 12 proc. administravimo išlaidų dydį už atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą;
- patvirtino atlygio Tarybos nariams už darbą Taryboje fondą, nustatant 3 % dydžio atskaitymus nuo AVAKA administravimo atskaitymų.

Su dokumentais galite susipažinti paspaudus aktyvias nuorodas esančias šiame pranešime.

Atliktas kompensacinio atlyginimo paskirstymas kino ir televizijos prodiuseriams

AVAKA, administruojanti audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų teises, šį mėnesį atliko Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymą kino ir televizijos prodiuseriams. Paskirstant atlyginimą buvo remiamasi visuomenės tyrimu, kuris atskleidė kokius kūrinius žmonės per praėjusius metus kopijavo į įsigytas tuščias laikmenas ar įrenginius. 
„Tyrimo duomenys nenustebino – apie pusę kopijuojamų audiovizualinių kūrinių sudarė kino filmai, toliau – TV serialai, muzikiniai klipai bei TV laidos. Atsižvelgiant į tokias tyrimo proporcijas ir buvo paskirstytas atlyginimas, tiesa kol kas tik prodiuseriams“ – sakė AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas. Atlyginimas filmų ir televizijos kūrinių autoriams, atstovaujamiems AVAKA, bus paskirstytas ir išmokėtas iki šių metų pabaigos, išsprendus techninius klausimus bendradarbiaujant su kita autorius atstovaujančia asociacija.
Pranešimus, apie priskaičiuotą kompensacinį atlyginimą, prodiuseriai jau gauna nuo šios savaitės pradžios, o atlyginimas jų sąskaitas pasieks artimiausiu metu. AVAKA kviečia visus kino ir televizijos kūrėjus kreiptis į asociaciją bei pasirūpinti,  kad visi kūriniai būtų registruoti asociacijoje ir išmokėtas priklausantis atlyginimas. Su asociacija AVAKA susisiekti galite el. paštu info@avaka.lt arba tel.: 8 (620) 52877.