Spalis 2015

Pasirašyta sutartis, teikianti vilčių jauniesiems lietuvių kino kūrėjams

Šį pirmadienį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas ir Audiovizualinių kūrinių autorių teisių Asociacijos direktorius Darius Vaitiekūnas pasirašė LMTA ir AVAKA bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas – stiprinti audiovizualinių kūrinių sektorių, prisidėti prie jaunų autorių ir gamintojų profesinio ugdymo ir tiesioginio švietimo aktualiomis temomis, priartinti kūrybą prie praktikos.
„Džiaugiuosi prasidėjusiu bendradarbiavimu su AVAKA, kuris, neabejoju, suteiks taip reikalingų kino studentams žinių autorių teisių, o taip pat – pareigų srityje, padės susigaudyti sudėtingame ir painiame teisių apsaugos pasaulyje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Šių žinių mūsų studentams studijų eigoje labai trūksta“, – teigė LMTA Kino ir TV katedros vedėja prof. Janina Lapinskaitė.

„Pasirašydami šią sutartį mes siekiame visapusiškai prisidėti prie jaunosios kartos kūrėjų tobulėjimo. Susitikęs su Kino ir TV katedros kolektyvu išgirdau poreikius ir lūkesčius, kuriuos kartu spręsti tikrai bus lengviau. AVAKA prisidės ne tik finansine parama, nors ir ji – labai svarbi, ypač studentų kuriamiems baigiamiesiems kino darbams, bet turime minčių kartu bendradarbiauti ir šviečiant jaunuosius kūrėjus autorių teisių temomis. Juk jie rytoj bus kino, televizijos produkcijos gamintojų pamaina ir, tikiuosi, mūsų asociacijos nariai“, – kalbėjo AVAKA vadovas Darius Vaitiekūnas.
Autorių teises administruojančios asociacijos AVAKA nariais gali tapti visi kino ir televizijos produkcijos kūrėjai. „Noriu pakviesti visus kuriančius autorius savo teisėmis pradėti rūpintis jau dabar ir suskubti tapti AVAKA nariais, kadangi po spalio mėnesio pradėsime ruoštis autorinio atlyginimo paskirstymui, kurį galėsime išmokėti tik AVAKA nariams“, – sakė D. Vaitiekūnas.

N. J. Matulevičienė: Kokią įtaką autoriams turės ES politika ir autorių teisių modernizavimas Lietuvoje?

Spalio 29 d. 14 val. AVAKA vėl kviečia savo narius ir visus audiovizualiniu sektoriumi besidominčius žmones į Vilnaus Mokytojų namus, kuriuose įvyks AVAKA seminarų ciklo “Kita kūrybos pusė” seminaras tema - „Lietuvos ir Europos sąjungos autorių teisių politika“. Seminarą ves Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, kuri ne tik padės susiorientuoti Europos sąjungos ir Lietuvos teisiniuose aspektuose, bet ir supažindins su autorių teisių modernizavimo įtaka, pristatys teisių turėtojų galimybes įgyvendinti savo teises į audiovizualinius kūrinius. 

Kalbėdama apie seminaro aktualumą Nijolė Janina Matulevičienė pažymi, jog Europos Komisijos pasiūlymu š. m. gegužės 6 d. priimtoje Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje numatyti internetinių paslaugų plėtrai svarbūs strateginiai uždaviniai, tarp jų ir  uždavinys sukurti modernią ir Europos Sąjungai labiau tinkamą autorių teisių apsaugos sistemą“.
Seminaro metu dalyviai sužinos kaip taikyti praktikoje šiuo metu galiojančias autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos normas, kad būtų užtikrintas audiovizualinių kūrinių gamintojų, autorių ir atlikėjų bei audiovizualinių kūrinių naudotojų interesų balansas. O taip pat kokias galimybes turi audiovizualinių kūrinių autoriai ir atlikėjai tinkamai įgyvendinti  Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme jiems numatytas išimtines turtines teises į audiovizualinius kūrinius ir gauti deramą atlygį už audiovizualinių kūrinių naudojimą.
“Labai džiaugiuosi, jog šią temą sutiko pristatyti Kultūros ministerijos autorių teisių skyriaus vedėja. Tai tikrai yra žmogus, kuris turi didžiulę patirtį kuriant Lietuvos autorių teisių sistemą ir atstovaujant Lietuvos teisių turėtojų interesus Europos sąjungos institucijose. Dėl to, visus dar kartą kviečiu nepraleisti progos susitikti ir betarpiškai pabendrauti su autorių teisių profesionalu” – sakė AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas. 
Nemokamas seminaras vyks spalio 29 d., 14 val. Vilniaus mokytojų namų “Svetainės” salėje.
Į seminarą kviečiame registruotis adresu: www.avaka.lt/seminarai