Liepa 2016

Kviečiame į pakartotinį Neeilinį visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad 2016 m. liepos 4 d. 11:00 val. šauktas Neeilinis Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko reikiamas narių skaičius, t.y. nebuvo kvorumo.

K V I E Č I A M E į pakartotinį  Neeilinį AVAKA Visuotinį narių susirinkimą 2016 m. liepos 7 d. 11:00 val. Lietuvos kinematografininkų sąjungos patalpose Vasario 16-osios g. 8, Vilniuje. Susirinkimas įvyks nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 
1. Dėl Teisminiu keliu gautų sumų ir  kompensacijos išmokėjimo AVAKA nariams tvarkos patvirtinimo;
2. Dėl rezoliucijos patvirtinimo dėl kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais administravimo Lietuvoje.

Dalyvių registracijos pradžia: 10:30; pabaiga:11:00. 
Dalyviai užsiregistravę po nurodyto termino pabaigos, Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Su dokumentais galima susipažinti AVAKA patalpose.

2016 m. liepos 7 d. įvyko pakartotinis Neeilinis AVAKA visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2016 m. liepos 7 d. įvyko Neeilinis Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA visuotinis narių susirinkimas. 

AVAKA nariai priėmė šiuos sprendimus:
1. Patvirtino Teisminiu keliu gautų sumų ir  kompensacijos išmokėjimo AVAKA nariams tvarką. Gerbiami AVAKA nariai, informuojame, kad iki rugpjūčio mėn. 31 d. AVAKA atliks kompensacijos paskirstymą, o mokėjimai Jūsų sąskaitas pasieks vos tik atlikus skaičiavimus.
2. Pasirašė deklaraciją dėl audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos AVAKA veiklos.

Linkime Jums geros vasaros ir nepamirškite patikrinti sąskaitų!  

Gera naujiena vidurvasarį: atliktas „tuščios laikmenos“ paskirstymas kino ir televizijos prodiuseriams!

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA š.m. liepos mėnesio pradžioje atliko 2015 m. kompensacinio atlyginimo (kitaip dar vadinamo “Tuščios laikmenos” atlyginimo) paskirstymą kino ir televizijos prodiuseriams. Šį atlyginimą surenka Kultūros ministerijos įgaliota institucija – asociacija AGATA, o paskirsto ir išmoka teisių turėtojams asociacija AVAKA. 
Kino ir televizijos prodiuseriams šiais metais paskirstyta gerokai didesnė suma lyginant su 2014 metais: skirstomas atlyginimas padidėjo daugiau kaip 20% ir šiais metais sudarė kiek daugiau nei 270 000 eur. 

„Tuščios laikmenos“ atlyginimas skirstomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatas, AVAKA paskirstymo taisyklėse numatytus paskirstymo modulius bei atsakingos asociacijos atliktą šalies gyventojų tyrimą, kuris parodo kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais mastą ir tendencijas rinkoje.
Remiantis objektyviais kriterijais, šiais metais atlyginimas tarp kūrinių žanrų pasiskirstė taip:
Didžiausia dalis (t.y  ~64%) skirta filmams;
TV serialams skirta  ~15%;
muzikiniams klipams ~14 %;
T V laidų prodiuseriams atiteko ~7 % atlyginimo.

Remiantis AVAKA paskirstymo taisyklėmis, atlyginimas buvo priskaičiuotas ir bus išmokėtas prodiuseriui, jeigu jo audiovizualinis kūrinys per 2015 m. buvo:
Rodytas Lietuvos kino teatruose;
Buvo atgamintas ir išplatintas laikmenose;
Buvo transliuotas per pagrindines šalies televizijas;
Ar filmas buvo pagamintas 2015 m. 

Taip pat norime atkreipti ir Audiovizualinių kūrinių autorių/AVAKA narių dėmesį: 2015 m. „tuščios laikmenos“ paskirstymas audiovizualinių kūrinių autoriams bus atliekamas š.m. pabaigoje. Taip yra dėl to, jog autorių atlyginimo proporcijos yra skaičiuojamos ir dalinamos tarp dviejų asociacijų, atstovaujančių audiovizualinių kūrinių autorius.

- Labai džiaugiuosi, jog šiemet skirstoma tuščios laikmenos atlyginimo suma kino ir televizijos prodiuseriams dar auga. Deja, bet greičiausiai kitais metais tokio augimo kūrėjai nepajus, nes Seimas praėjusių metų pabaigoje pakeitė ir sumažino Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytus "tuščios laikmenos" atlyginimo tarifus.  Apmaudu, kad tokį įstatymo projektą palaikė kitos Lietuvoje veikiančios kolektyvinio administravimo asociacijos ir tik AVAKA bandė visiems įrodyti, jog tai daryti nėra jokio ekonominio pagrindo. Kaip bebūtų, tai labai svarbus kompensavimo mechanizmas visiems teisių turėtojams ir džiaugiuosi, jog AVAKA paskirstymo sistema veikia nepriekaištingai: atlyginimas paskirstytas ir išmokamas laikantis visų terminų, o audiovizualinių kūrinių teisių turėtojų bendruomenę jau pasiekė pirmosios 2015 m. tuščios laikmenos išmokos – sakė AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas.

Taigi, gerbiami kino ir televizijos prodiuseriai, jei Jūsų kūriniai atitinka aukščiau aprašytus kriterijus, pasitikrinkite savo banko sąskaitą! Jei ten nerasite Jums priklausančio kompensacinio atlyginimo iš AVAKA, būtinai kreipkitės el. paštu info@avaka.lt arba tel.: (+370) 620 52 877.